Media

Britské listy / British Letters

http://www.blisty.cz/authors/1453-josef-smajs

Listy / Letters

Jsou přírodní a společenské vědy vědecké? (ročník XLIV, č.4/2014)
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=144&clanek=041426

Společenské vědy – základ budoucí politiky? (ročník XLIII, č. 4/2013)
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=134&clanek=041321

Společenské vědy a jejich nové úkoly (ročník XLII, č. 2/2013)

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=132&clanek=021326

Human Affairs (Springer)

How will the Promethean myth end? (volume 23, Number 4, October 2013)http://link.springer.com/article/10.2478/s13374-013-0144-2

Akademický bulletin AV ČR / Academic Bulletin of the Czech Academy of Science

http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1300.html

 

Press Release

April 20th, 2015 - launching project A Constitution for the Earth - PDF (118,07 kB)

 

Print

Poster Constitution of the Earth, EN - PDF (179,70 kB)

Copyright © 2017 Josef Šmajs • All Rights Reserved • Translation & Proof-reading: Tomáš Vais, Paul Wood, Augustin RosaWebdesign: PRO, s.r.o.